Ngày giờ hạ huyệt tốt

2017-02-14 10:51:13

Ngày giờ hạ huyệt tốt, ngày giờ hạ huyệt liên quan đến thần linh của khu đất và liên quan đến phong thủy của người mất.

Sau khi đã tìm được đất táng cũng như xác định được huyệt kết và đào huyệt để dựa vào đó sinh khí cho huyệt mộ. Việc xem ngày tốt xấu có ảnh hưởng đến việc hòa hợp âm dương khi táng. Vì đất luôn có thần ngự do vậy việc xem ngày giờ để hợp được với thần, đất và sinh khí đem lại cát lộc cho con cháu và vô cùng quan trọng.

Ngoài việc đó ra còn phải biết phân biệt thế đất để khi thiết kế mộ biết các khắc phục yếu điểm của thế đất giúp phong thủy tốt hơn.

Vậy mới nói: cha mẹ sinh con cái tất có tương thông nguyên khí. Cơ thể cac mẹ hấp thụ được tinh hoa linh khí của sông núi đất trời tất để lại phúc trạch cho con cháu. Do vậy khi mai táng nên chọn đất tốt, tìm huyệt kết, đào huyệt mộ, xem ngày giờ, thiết kế mộ là những điều thiết yếu.

thiết kế mộ đẹp - thiết kế mộ 3d - thiết kế lăng mộ gia tộc

thiết kế mộ gia tộc  - thiết kế mộ   giá xây mộ - Mẫu khuôn viên mộ

Xem thêm tại:Ngày giờ hạ huyệt tốt


Bài biết liên quan