Chiều sâu của huyệt mộ phong thủy

2017-02-14 10:31:26

Chiều sâu của huyệt mộ phong thủy rất quan trọng trong việc có làm đứt long mạch hay không. Nếu long mạch bị mất thì nơi táng đó sẽ không tốt về phong thủy

Hầu hết đều nghĩ là phải đào sâu như thế này thế kia mà quên mất địa thế đất nơi táng như thế nào, nên việc này rất dễ làm mất, đứt gẫy long mạch. Do vậy khi táng nên căn cứ vào địa thế táng như ở trên cao (vùng núi) hay dưới thấp (vùng đồng bằng) để làm căn cứ cho việc đào huyệt mộ như thế nào.

Thường khi dào huyệt mộ thì trên vùng núi ta thường đào sâu do long mạch tiểm ẩn bên dưới, còn vùng đồng bằng thì đào nông. Còn về sâu bao nhiêu thì căn cứ vào mầu sắc của đất như khi đến đất ngũ sắc thì dừng hoặc đất mầu hanh vàng (không nên đào nông quá vì lớp đất mặt là lớp đất do bồi đắp, lá cây... tụ lại). Việc này phải có người chuyên môn tư vấn sẽ tốt hơn thường đào huyệt mộ đến lớp đất thứ 3 thì dừng.

Việc đào huyệt mộ cũng như việc chọn hướng, chọn ngày giờ, thế đất là vô cùng quan trọng trong phong thủy.

Liên hệ 0941054453 để được tư vấn và hướng dẫn xem đào huyệt mộ tốt nhất

thiết kế mộ đẹp - thiết kế mộ 3d - thiết kế lăng mộ gia tộc

thiết kế mộ gia tộc  - thiết kế mộ   giá xây mộ - Mẫu khuôn viên mộ

Xem thêm tại:Chiều sâu của huyệt mộ phong thủy


Bài biết liên quan